Styrelsen | Sverigedemokraterna Håbo

Styrelsen

Styrelsen

Sedan årsmötet 2020 består Sverigedemokraterna Håbos styrelse av följande sju personer:


Ann-Sofi Borg

Ordförande


Tina Fransson

Vice Ordförande


Tommy Lövgren

Kassör


Jessica Hoff

Sekreterare


Stefan Reinerdahl

Ledamot


Zinaida Belonoshko

Ledamot


Peter Ledeborg

Ledamot

 

Erik Nylén

Ledamot

 

Max Örell

Suppleant