Sverigedemokraterna Håbo | Sverigedemokraterna i Håbo kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Håbo

Välkommen till Sverigedemokraterna Håbo!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Håbo kommun.

 

Thomas Moore

Ordförande SD Håbo

Postadress
Box 85,746 22 Bålsta
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Pressmeddelande: Kommunfullmäktige bifaller tre motioner från SD

  Av linneabjuhr den 4 april 2017
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Håbo från april månads kommunfullmäktigesammanträdet finns att läsa här.

 • Utbildning i motions och interpellationsskrivning

  Av linneabjuhr den 4 april 2017
  0

  Den 26 mars hade SD Håbo och SD Enköping en utbildning där vi övade på att skriva motioner och interpellationer samt att debattera för dem.  Vi blir mer och mer redo för de stundande valen.

 • Kampanj utanför Bålsta centrum

  Av linneabjuhr den 4 april 2017
  0

  Den 17 mars hade vi en flygbladsutdelning utanför Bålsta centrum. Efteråt värmde vi oss med varm choklad och kaffe på det lokala caféet.

 • Replik i Enköpings-Posten

  Av linneabjuhr den 15 mars 2017
  0

  Den 17 februari publicerade Enköpings-Posten en replik av SD Enköpings ordförande Lars Frantzén och SD Håbos ordförande Linnea Bjuhr. Repliken är skriven till Enköpingsmoderaten Ingvar Smedlund som tydligt påpekade att han inte tänker samarbeta med SD.

  ”Ingvar Smedlund (M) påstår i EP 28 januari att ”SD på de ekonomiska frågorna ligger till vänster om Socialdemokraterna”. I de ekonomiska frågorna är SD ett pragmatiskt parti. Vi föreslår höjd a-kassa och sjukförsäkring, samtidigt som vi säger nej till tak för vinster i välfärden och bevarandet av överskottsmålet genom ett förslag i finansutskottet, något som M där röstade nej till.

  M anklagar alltså SD för att inte ha en seriös ekonomisk politik samtidigt som M påbörjade Sveriges nuvarande massinvandring utan ekonomisk konsekvensanalys. När de upptäckte att invandringen kostar pengar, uppmanade de svenskarna att acceptera det och öppna både hjärtan och plånböcker. Det om något är att behandla skattebetalarnas pengar ansvarslöst.”

  Läs hela insändaren här.

 • Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2017

  Av linneabjuhr den 15 mars 2017
  0

  Sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari 2017

   SD la förslag om att sänka fotvårdstaxan för pensionärer – förslaget gick igenom med stöd av S, Båp och V.
  SD föreslog att taxan skulle fastställas till 420 kr, jämfört med M:s förslag på 480 kr. Vi menade att skillnaden på 420 kr och 480 kr för många pensionärer kan vara avgörande för om de väljer att gå till fotvården eller att avstå. Kostnaden på 420 kr var dessutom den som både kommunala pensionärsrådet och handikapprådet hade ställt sig bakom. Lyckligtvis gick förslaget om en mer rimlig kostnad igenom med stöd från S, Båp och V!

   SD vill ha tydligare krav på djurskydd, övriga partier röstade emot.
  Ett medborgarförslag hade lämnats in om att Håbo ska vara en föregångskommun när det gäller att ställa krav på djurskydd vid upphandlingar av mejerivaror. Förslaget till beslut var att medborgarförslaget skulle anses vara färdigbehandlat och att man ska beakta förslaget i den kommande kostpolicyn. Vi menar att djurens väl är viktigt och föreslog därför att förslaget skulle bifallas. Att bara beakta medborgarförslaget menar vi inte är tillräckligt. När det gäller djurens välmående måste det finnas tydliga direktiv från kommunen.

  ?Framgång för den svenska kulturen i Håbo.
  Vår motion om handlingsplan för värnandet av det lokala kulturarvet återkom till fullmäktige och ansågs besvarad med hänvisning till att mycket av det som togs upp i motionen redan görs. I kommunstyrelsen beslutade man dessutom att allt som görs ska sammanställas. Det menar vi är en variant av den handlingsplan som efterfrågades i motionen. Självklart tycker vi att mer än så borde göras och kommer utefter sammanställningen återkomma med fler förslag för hur vi kan värna vårt fina lokala kulturarv.