Nämnder, styrelser och bolag. | Sverigedemokraterna Håbo

Nämnder, styrelser och bolag.

 

 

Bildresultat för jul

 

Nu är snart julhelgen över och nytt år stundar med många nya ”utmaningar” och nya namn på tapeten.

Följande namn från Sverigedemokraterna Håbo har tillsats i respektive nämnder, styrelser och bolag:

KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), Thomas Moore.

KS (kommunstyrelsen), Michael Rubbestad, Thomas Moore, Ann-Sofi Borg ersättare.

Barn och Utbildningsnämnden, Anders Ekelöf 1:ordinarie, Thomas Moore 2:ordinarie, Zinaida Belonoshko ersättare.

Socialnämnden, Carol Lundahl Moore ordinarie

Sparbanken, Zinaida Belonsoshko 1:ordinarie, Ann-Sofi Borg 2:ordinarie

Tekniska förvaltningen, Erik Nylen ordinarie.

Valnämnden, Ann-Sofi Borg ordinarie.

Valberedningen, Carol Lundahl Moore ordinarie, Linnea Leinonen ersättare.

Vård och Omsorg, Ann-Sofi Borg ordinarie.

Bygg och Miljö, Robert Kohlström ordinarie.

Kultur och Livsmiljö, Tiina Fransson ordinarie.

God man enligt Fastighetsbildningslagen, Robert
Kohlström ordinarie

HåboHus styrelse, Ann-Sofi Borg ordinarie.

Håbo Marknads AB, Bengt Björkman ordinarie

Tingsrätten, tillsätts senare april 2019

Michael Rubbestad var tidigare vår gruppledare men har nu en ny titel som oppositionsråd i kommunen.

SD Håbo önskar er alla en god fortsättning.