Sverigedemokraterna Håbo | Sverigedemokraterna i Håbo kommun

Sverigedemokraterna Håbo

Välkommen till Sverigedemokraterna Håbo!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Håbo kommun.

 

Thomas Moore

Ordförande SD Håbo

Postadress
Box 85,746 22 Bålsta
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Nationaldagsfirande!

  Av carollundahl den 3 juni 2019
  0

  Varmt Välkommen på Sverigedemokraterna i Håbos nationaldagsfirande!

  https://www.facebook.com/events/431566764058042/

   

  Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

   

   

   

 • Av carollundahl den 27 april 2019
  0

  På kommunstyrelsesammanträdet 23 april föreslog SD som enda parti att etapp 1 av Bålsta Centrum där bland annat det 17 våningar höga Vidablick skall byggas skulle nekas.

  Resultatet av den för oss förlorade omröstningen blir att tjänstemän och förvaltning nu jobbar vidare med att realisera byggnationen och att förslaget går ut på granskning.

   

  Bilden kan innehålla: text

   

 • SD Håbo årsmöte

  Av carollundahl den 10 februari 2019
  0

  SD Håbos årsmöte är nu avklarat, vi vill tacka för det stora deltagandet från våra medlemmar.
  Dessutom närvarade tre stycken riksdagsledamöter vilket känns hedrande för vår förening, Marttinen, Kinnunen och Rubbestad.
  Vi vill tacka Adam Marttinen som föreläste och agerade ordförande, vi vill även tacka valberedningens representant David Perez SD Uppsala för ett bra arbete. Vi vill också tacka från styrelsen avgående representanter samt välkomna nyinvalda representanter.
  Nya styrelsen presenteras inom snar tid på hemsidan.
  Nu kör vi 🇸🇪

  Bilden kan innehålla: 3 personer

  SD Håbo styrelse:

  Ordförande: Thomas Moore

  Vice ordförande: Ann-Sofi Borg

  Andre vice ordförande Tiina Fransson

  Ledamöter: Zinaida Belanoushko, Erik Nylén, Carol Lundahl Moore

  Suppleanter: Edwin Hillesöy, Stefan Reinerdahl, Tommy Lövgren, Nadiya Frimet

 • Nämnder, styrelser och bolag.

  Av carollundahl den 26 december 2018
  0

   

   

  Bildresultat för jul

   

  Nu är snart julhelgen över och nytt år stundar med många nya ”utmaningar” och nya namn på tapeten.

  Följande namn från Sverigedemokraterna Håbo har tillsats i respektive nämnder, styrelser och bolag:

  KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott), Thomas Moore.

  KS (kommunstyrelsen), Michael Rubbestad, Thomas Moore, Ann-Sofi Borg ersättare.

  Barn och Utbildningsnämnden, Anders Ekelöf 1:ordinarie, Thomas Moore 2:ordinarie, Zinaida Belonoshko ersättare.

  Socialnämnden, Carol Lundahl Moore ordinarie

  Sparbanken, Zinaida Belonsoshko 1:ordinarie, Ann-Sofi Borg 2:ordinarie

  Tekniska förvaltningen, Erik Nylen ordinarie.

  Valnämnden, Ann-Sofi Borg ordinarie.

  Valberedningen, Carol Lundahl Moore ordinarie, Linnea Leinonen ersättare.

  Vård och Omsorg, Ann-Sofi Borg ordinarie.

  Bygg och Miljö, Robert Kohlström ordinarie.

  Kultur och Livsmiljö, Tiina Fransson ordinarie.

  God man enligt Fastighetsbildningslagen, Robert
  Kohlström ordinarie

  HåboHus styrelse, Ann-Sofi Borg ordinarie.

  Håbo Marknads AB, Bengt Björkman ordinarie

  Tingsrätten, tillsätts senare april 2019

  Michael Rubbestad var tidigare vår gruppledare men har nu en ny titel som oppositionsråd i kommunen.

  SD Håbo önskar er alla en god fortsättning.

 • SD Håbos valmanifest

  Av carollundahl den 5 september 2018
  0

  SD Håbos lokala valmanifest består av 8 sidor med konkreta förslag för ett bättre Håbo att bo, leva och verka i. Du finner valmanifestet i sin helhet som PDF-fil här: Valmanifest 2018 SD Håbo.

  I valmanifestet hittar du bland annat våra 10 viktigaste förslag för ett tryggt Håbo genom hela livet:

  1. Öronmärk kommunens ekonomi till kommunens invånare

  2. Bygg ett “multiaktivitetshus” och en ny simhall

  3. Bevara “livet på landet”-känslan och utveckla kommunen med eftertanke. Bålsta skall vara ett samhälle, inte en stad eller förort

  4. Nya samlingslokaler för pensionärer, i både Bålsta och Skokloster

  5. Mat av god kvalité fri från religiösa påbud inom vård, skola och omsorg

  6. Minskade grupper i skola och förskola med ökad lärartäthet

  7. Slopa åldersgränsen för placering i den kommunala bostadskön

  8. Förbättrad belysning samt övervakningskameror på utsatta platser

  9. Verka för fler poliser och trygghetsvärdar och ta krafttag mot tiggeriet

  10. Säkerställ tryggheten vid Bålsta station